АДВОКАТ & НОТАРИУС

Нотариус Симеон Илиев

Нотариус Симеон Илиев

Нотариус Симеон Илиев, регистрационен номер 699 в град Бургас Услуги предлагани от Нотариус Симеон Илиев: Удостоверяване на подписи, дата и съдържание на представени пред него от страните документи Удостоверяване на верността на преписи на документи Приeмане за съхранение на саморъчни завещания, документи и книжа Обявяване на саморъчни завещания Съставяне и подписване(удостоверяване) на нотариални актове за различни видове сделки с недвижими …

Вижте още